Welkom bij Prepare4Joy!

photojoiner_1

Stichting Prepare4Joy is enthousiast over de ideeën van dr. E. James Wilder en zijn team. Zij hebben een model bedacht dat inzicht geeft in de menselijke ontwikkeling en mensen helpt om trauma’s te verwerken en tot groei te komen. Dit model wordt het LIFE-Model genoemd en heeft ‘vreugde’ als sleutelwoord. In dit model worden de laatste ontdekkingen van de neurowetenschappen gecombineerd met eeuwenoude Bijbelse principes. Het LIFE-Model is een christelijk model voor alle mensen. Prepare4Joy wil dit gedachtegoed toegankelijk maken voor het Nederlandse publiek. Zij doet dit door het vertalen van boeken en cursussen, het geven van trainingen en bouwen aan een netwerk van kerken en hulpverleners die volgens het LIFE-Model werken.

HET TEAM ACHTER HET LIFE-MODEL

Het centrum waar het LIFE-Model is ontwikkeld, is Shepherd’s House in Pasadena (Californië), waarvan Jim Wilder de algemeen directeur is. Shepherd’s House is een instelling voor ambulante zorg waar men veel onderzoek heeft verricht en ervaring opgedaan. Dit is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van deze zeer vernieuwende visie. Overigens zijn de meeste teamleden niet direct betrokken bij Shepherd’s House. Een aantal van hen is via de LIFE-Model trainingen met het gedachtegoed in contact gekomen en vervolgens actief betrokken geraakt. Enkele namen van mensen achter het LIFE-Model zijn (in alfabetische volgorde): Anne M. Bierling, Chris M. & Jen Coursey, Dr. James G. Friezen, Edward M. Khouri, Rick & Ruth Ann Koepcke, Dr. Karl Lehman, Maribeth Poole, Shelia D. Sutton, Dr. E. James Wilder.

HET LIFE-MODEL IN NEDERLAND: PREPARE4JOY

De eerste die in Nederland met het LIFE-Model in aanraking kwam, was Gerard Feller van stichting Promise. Zijn website en kwartaalmagazine hebben sindsdien veel aandacht geschonken aan deze visie. In 2004 is dr. James Wilder in Nederland geweest om de medewerkers van stichting De Hoop en stichting Tot Heil des Volks te trainen, en op enkele andere plaatsen een lezing te geven. Ter gelegenheid daarvan in het boekje “Leven naar Gods plan”. In 2007 was hij opnieuw in Nederland. In die periode verscheen het standaardwerk over de ontwikkeling van de mens in het Nederlands: “Met vreugde man zijn” en het vervolg hierop: “De rode draak verslagen”. In 2013 is Ed Khouri in Nederland geweest om enkele tientallen mensen te trainen om de eerste twee modulen van hun trainingsprogramma in ons taalgebied te kunnen verzorgen. Op kerkelijk gebied heeft vooral de vrije baptisten gemeente in Groningen veel ervaring opgedaan om het gedachtegoed te verwerken in hun pastorale zorg. Enkele namen van mensen die zich actief hebben beziggehouden met het LIFE-Model in Nederland zijn (in alfabetische volgorde): Suzanne Dom, Gerard & Coby Feller, Martien Jan & Inez de Haan, Johan Konstapel, Theodoor de Kraker, André Roosma, Coby Stoorvogel, Helga Waaijers, en Maartje Willems. In 2012 is de stichting Prepare4Joy opgericht om het gedachtengoed van het LIFE-Model in Nederland bekendheid te geven.

HET LIFE-MODEL NU

Inmiddels is het gedachtegoed van het LIFE-Model uitgekristalliseerd tot een basisboek “Vreugde begint hier” en een drietal trainingsmodulen. Met behulp van het basisboek kunnen mensen in kleine groepjes zelfstandig aan de slag als “vreugdestarter”. Wanneer mensen de indruk hebben dat zij meer nodig hebben, kunnen zij zich inschrijven voor een van de drie modulen. Deze modulen hebben als titel: “Vreugde herstelt”, “Vreugde vormt” en “Vreugde verbindt”. De eerste module staat in het teken van trauma en verslaving, de tweede gaat over het ervaren van de interactieve tegenwoordigheid van God en de derde behandelt de negentien relationele hersenvaardigheden van het LIFE-Model. Tezamen willen zij mensen leren leven “vanuit het hart dat Jezus hen heeft gegeven”. Deze website wil mensen bij elkaar brengen die door dit verlangen zijn aangesproken. We houden een agenda bij met activiteiten, geven een overzicht van Vreugde-begint-hiergroepen en hulpverleners die “LIFE-Model Certified” zijn.

photojoiner_2