Home » Archieven voor mei 2017

Maand: mei 2017

Nieuwsbrief mei 2017

1. Hercertificeringsdag

Ook dit jaar hebben wij een hercertificeringsdag gepland. Weer even de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en vreugde te bouwen. Uiteraard zullen we weer aan de slag gaan met enkele oefeningen en is er tijd voor ontmoeting en gesprek. Wij willen graag van jou horen wat je de afgelopen jaren met het gedachtegoed hebt gedaan en hoe wij je kunnen ondersteunen om dit verder te implementeren. Voor alle mensen die getraind zijn op een Train-de-Trainerdag is het bijwonen van de hercertificeringsdag noodzakelijk om de licentie als Prepare4Joy-trainer te behouden.

De hercertificeringsdag is op zaterdag 7 oktober 2017, van 10.00 tot 17.00 uur en zal zijn in Dordrecht, Stevensweg 83. Kosten: € 100. Opgeven via mail naar inezdehaan@concepts.nl met als onderwerp; Hercertificeringsdag.

2. Train-de-trainer cursus Vreugde vormt

Vreugde vormt is een vernieuwende en levengevende benadering voor christelijke groei en herstel. Vreugde vormt is uniek omdat zij zich niet richt op een verandering die door wilskracht en eigen inspanning wordt bereikt, maar deze zoekt in de relatie met God die bij machte is om iemand van binnenuit te veranderen.

Voor veel christenen is het geestelijke leven te vergelijken met het roeien in een boot. Hoewel dit een inspannende of soms zelfs vermoeiende bezigheid is, doen ze hun uiterste best om vol te houden en zo evenwichtig mogelijk te zijn. Probeer je nu eens voor te stellen hoe een zeil dat – vol en helder – door de kracht van de wind een boot voortbeweegt. De roeispanen zijn verdwenen, evenals de pijnlijke armen en ruggen. In plaats daarvan leren de reizigers hoe zij de wind kunnen vangen om dat wat nodig is om vooruit te komen, over te laten aan iets dat krachtiger is dan zijn ooit zullen zijn. Hoewel er nog steeds gewerkt moet worden, is dit leuk om te doen.

De module Vreugde vormt verschilt van de traditionele modellen van discipelschap, zoals zeilen verschilt van roeien. Leren om in Gods aanwezigheid te zijn, een echte relatie met Hem te ontwikkelen en je met Hem te verbinden om te veranderen, is precies datgene wat de Vreugde vormt beoogt.

Wij hebben een God die hemel en aarde heeft bewogen voor ons herstel en die ons heeft beloofd om onze ziel als de eerste vrucht van zijn nieuwe schepping te herstellen. Wat aan ons is om te doen, is stoppen met proberen dit op eigen kracht te bereiken. In plaats daarvan moeten we leren om in de aanwezigheid te verkeren van de God die verandert, en ons met Hem verbinden voor herstel. Dan zal Hij ons vrijmaken om te zijn, zoals Hij ons heeft bedoeld en te doen wat Hij van ons vraagt.

Ik zou zeggen: ”Laten we gaan zeilen!”

De vreugde vormt trainingsdagen zullen gegeven worden op 16, 17 en 30 juni en 1 juli 2017. Wij beginnen de dagen om 10.00 uur en eindigen om 17.00 uur. Kosten voor alle vier de dagen: € 450. De cursus wordt gegeven in Dordrecht, Stevensweg 83. Opgeven kan door middel van een e-mail naar inezdehaan@concepts.nl met als onderwerp: Train-de-trainer cursus Vreugde vormt.

3. Train-de-trainer cursus Vreugde verbindt

In overleg met Conrad Beaulieu zijn we druk bezig een datum vast te leggen voor de train-de-trainer cursus Vreugde verbindt. De verwachting is dat de cursus in de 2e helft van november gaat plaatsvinden. Zodra de datum vastligt, zal er meer nieuws volgen.

4. Website

We krijgen regelmatig bezoekers op onze website www.prepare4joy.nl, daar zijn we erg blij mee. Om alle informatie nog toegankelijker te maken zijn we bezig om de website te vernieuwen. We hopen dat we hiermee nog meer mensen kunnen voorzien van informatie.