Home » Blogs Chris Coursey

Categorie: Blogs Chris Coursey

En Henoch wandelde met God… Wat betekent het om met Hem te wandelen?

Wat betekent het om met Hem te wandelen?

Geslachtsregisters zijn doorgaans geen ultiem voer voor predikanten, maar als je weet hoe je ernaar moet kijken, kun je er veel van leren. Bijvoorbeeld; er waren exact 10 generaties tussen Adam en de zondvloed. In de zevende generatie (het getal van perfectie of volheid) ontmoeten we Henoch.

Henoch is uniek. Elke andere opsomming in dit geslachtsregister eindigt met de woorden “en hij stierf”. Maar niet bij Henoch. Er wordt ons vertelt dat het einde van Henoch’s leven anders ging, omdat hij “met God wandelde”.

Een rekensommetje met behulp van dit geslachtsregister laat zien dat Henoch’s levenseinde plaatsvond net voor de zondvloed. God bespaarde hem het meemaken van alle ellende die de vernietiging van al het kwaad dat door de schepping werd verspreid, met zich meebracht. Henoch wordt ons voorgehouden als een rolmodel.

God wil blijkbaar zonen en dochter die met Hem wandelen

Hij verlangt naar een relatie met ons, niet naar perfectie. Dit kan zomaar tot verwarring leiden. God houdt niet alleen van ons als we alles onder controle hebben. Hij houdt op elk moment van ons en wil dat we met alles bij Hem komen.
We belijden onze zonden en ontvangen vergeving . We delen onze angsten en smeekbedes. We storten ons hart uit en onderwerpen ons aan zijn wijsheid en leiding voor ons leven.

Wandelen met God betekent ons leven delen met Hem – the good, the bad, and the ugly. Hij vindt het fijn om bij ons te zijn, zelfs op onze slechtste dag, omdat Hij weet dat we slechts stof zijn en dat we los van Hem niets kunnen doen.

Vaardigheid Eén – Vreugde delen

Tekenen van vreugde:
 • specifieke gelaatsuitdrukking,
 • verandering in de lichaamstaal,
 • een positief woordgebruik,
 • positieve emoties,
 • positieve fysieke reacties (hogere hartslag, verwijde pupillen).
Relationele vreugde is:
 • een besmettelijke non-verbale expressie…
 • die wordt gekenmerkt door lichamelijke signalen als oogcontact en glimlachen, en…
 • wordt versterkt door een positief woordgebruik…
 • welke uitmondt in een emotionele staat van zijn, wanneer zij door twee mensen wordt gedeeld.

In technisch opzicht is een non-verbale uiting van vreugde te omschrijven als de uitwisseling van informatie tussen twee rechterhersenhelften, die de meest gewenste positieve emotionele toestand in ons versterkt. Relationele vreugde komt vooral tot stand door middel van oogcontact, maar ook de intonatie van de stem kan hier veel aan bijdragen.

We ontwikkelen een sterke band met mensen die zichtbaar blij zijn om ons te zien. Vaardigheid Eén zorgt ervoor dat het leven, inclusief onze kerk, ons huwelijk en ons werk erop vooruitgaan. In de ideale situatie zijn we in staat om vanuit iedere onaangename toestand die het brein kent, naar vreugde terug te keren. We staan niet vaak stil bij vreugde totdat er iets gebeurt dat hierin verandering brengt. Ons vreugdepeil is ofwel bijzonder laag ofwel op hoog niveau.

Het creëren van vreugde
 • Wanneer we vreugde ervaren, komt er in ons brein dopamine vrij. Dit geeft ons een gevoel van voldoening, kracht en motivatie. In ideale omstandigheden volgt na vreugde ook rust, waarbij de serotonine die dan vrijkomt, ons weer oplaadt om nog meer vreugde te ervaren.
 • Wanneer ons vreugdepeil daalt, zoekt ons brein zijn toevlucht in BEEPS. BEEPS is een acronym voor Behaviors (gedragingen), Experiences (ervaringen), Events (gebeurtenissen), People (mensen) en Substances (middelen). Zij nemen de controle over het brein over. BEEPS zorgen voor een kunstmatige regulering van onze gevoelens.
Het verlies van vreugde leidt tot:
 • boosheid,
 • weerzin,
 • stilte,
 • verbroken relaties

In onze omgeving wordt vreugde vaak vervangen door activiteiten als sport, tv-kijken of computergames spelen. Wij zijn hier druk mee en laten ons graag afleiden. Dit zijn echter allemaal vormen van pseudo-vreugde. Zij laten ons zitten met een leeg gevoel. Een verlies van vreugde bij individuen leidt tot verlies van vreugde in een gemeenschap. Kerken worden star en organiseren zich rondom regels. Ouders richten zich op gedrag. De cultuur verbindt vreugde met seks, schaamte, angst en scepticisme. Zonder Vaardigheid Eén lopen we het risico dat we patronen doorgeven die we verafschuwen. Het creëren, uitdragen en doorgeven van vreugde maakt ons tot degenen wie we werkelijk zijn. Mensen vragen zich af hoe het komt dat wij zo gelukkig zijn. Maar het plezier hoeft hier niet te stoppen. Vreugde heeft een tegenhanger die we Vaardigheid Twee noemen.

Ontspanning: belangrijker dan je denkt.

Herinner je een periode in je leven waarbij je in de greep was van zorg en angst? Een oppervlakkige ademhaling en een gespannen lichaam hielden je in hun greep. Je miste iets: de vaardigheid om je gedachten en je lichaam tot rust  te brengen. Deze vaardigheid kunnen we leren in het programma van Prepare4joy. Dit is de tweede vaardigheid; de vaardigheid van “tot rust komen” of van “Shalom”. De mogelijkheid om na zowel vrolijke en schokkende emoties terug te keren naar shalom is de sterkste voorspeller gebleken van levenslange geestelijke gezondheid.

Kenmerken van vaardigheid 2:

 • Legt de basis om relaties in evenwicht te houden;
 • Zorgt voor het vrijkomen van serotonine, zodat we onze relationele batterij weer kunnen opladen;
 • Gaat door met vaardigheid 1 om je lichaam en je geest te kalmeren.

Relaties vereisen een ritme van vreugde en rust.
Als het gaat om relationele vaardigheden, kan elke generatie alleen doorgeven wat ze hebben geleerd om te gebruiken. Als vaardigheden uitvallen doordat ze niet meer worden doorgegeven, levert dit ongewenste eigenschappen op.

De afwezigheid van vaardigheid 2 veroorzaakt:

 • Depressie
 • Vermoeidheid
 • Angst
 • Verslaving
 • ADHD/ADD
 • Gedragsproblemen
 • Persoonlijkheidsstoornis

Vaardigheid 2 is moeilijk te identificeren omdat vervangende patronen sociaal geaccepteerd zijn. We vervangen kalmeren en rust door BEEPS in de vorm van:

 • Druk zijn
 • Werk
 • Seks
 • Bezittingen
 • Voedsel

Door op een onnatuurlijke manier je emoties te kalmeren en de signalen voor rust te negeren creëren we spanning en chaos in de hersenen. De BEEPS vervangen het natuurlijke eb en vloed waar families op vertrouwen. We geven deze misvorming door en noemen het normaal.

Signalen die aangeven dat rust nodig is:

 • Er is weinig tot geen oogcontact
 • Er is sprake van extreme energieniveaus (laag of hoog)
 • Er is een gevoel van overweldigd worden
 • Gevoel van irritatie naar anderen
 • Uitputting

Methodes om rust in de praktijk te brengen:

 • Terugtrekken in de stilte (retraite)
 • Sabbat
 • Oefeningen doen die de geest kalmeert (ontspanningsoefeningen)

Vaardigheid 2 wordt het best geleerd door tijd door te brengen met mensen die tot rust zijn gekomen. Net als alle andere negentien vaardigheden wordt vaardigheid 2 ook relationeel overgedragen.
Na verloop van tijd zal eerder aangeleerd gedrag om te kalmeren worden vervangen door echte rust.

Rust is een geschenk dat we anderen geven. Als we deze vaardigheid demonstreren worden we experts in het herkennen van de behoefte aan rust. We geven anderen ook de vrijheid om te rusten. Rust is een van de meest productieve vaardigheden die we kunnen oefenen.