Home » Wat is het LIFE-Model?

Wat is het LIFE-Model?

“Five to Thrive”

Het LIFE Model werd oorspronkelijk ontwikkeld  door traumacentrum Shepherd’s House (o.l.v. Jim Wilder) in reactie op de observatie dat veel mensen die aan het herstellen waren van trauma’s, verslavingen, sektes en seksueel misbruik vastliepen tijdens hun herstel. Het herstel proces nam hun aandacht, focus, financiën, tijd en energie over en werd hun leven. Tegelijkertijd was het duidelijk dat zijzelf, over het algemeen niet floreerden.  De wens om mensen weer (of voor de eerste keer) te zien opbloeien gaf de impuls voor het ontwikkelen van het LIFE Model. Nauwkeurige observatie van de verschillen tussen hen die blij waren dat ze leefden en zij die alleen overleefden leidde tot het vaststellen van vijf belangrijke factoren die nodig zijn om tot bloei te kunnen komen.

1. THUIS

Alle mensen hebben een plaats nodig waar ze thuis horen. Zelfs onze geestelijke realiteit start vanuit een relationeel perspectief. We hebben het nodig om bij mensen te zijn in wie we een diep vertrouwen hebben om emotioneel en geestelijk te kunnen groeien en opbloeien.

Life Model term: geestelijke adoptie

 five2thrive_1
 five2thrive_3
2. VREUGDEVOLLE RELATIES

We hebben interacties/relaties nodig die leven en vreugde geven in plaats van ons verwonden of doden. We moeten om te groeien ook ‘levengevend’ en waardering en vreugde scheppend zijn in de manier waarop we anderen behandelen. We hebben het nodig om leven te ontvangen en te geven.

Life Model term: vreugde verbindt

3. STEM JE AF op volwassen voorbeeldpersonen

We hebben het nodig om veerkrachtige mensen te worden, niet degenen bij wie er nooit iets mis gaat in hun leven, maar veeleer de mensen die kunnen terugveren als er dingen fout gaan. Om hierin persoonlijk te groeien hebben we andere mensen nodig die in staat zijn om hun relaties te onderhouden en hun emoties te reguleren (gesynchroniseerd blijven) en te herstellen als er dingen fout gaan. Hierdoor kunnen we leren terug te keren naar vreugde en rust vanuit lastige emoties en trauma’s.

Life Model term: synchronisatie

 five2thrive_2
 five2thrive_4
4. TRAUMA VERWERKING

Ons leven lang kennen we fases van groei waardoor we meer complexe en interessantere persoonlijkheden worden dan we waren. Het is nodig om te weten in welk gebied en welke fase ieder persoonlijk groei nodig heeft om zich tot volledige volwassen relationele persoonlijkheid te ontwikkelen. Een belangrijk onderdeel van volwassenheid is het leren omgaan met lijden en pijn. Trauma blokkeert volwassenheid. Herstel hierin moet volwassenheid terugbrengen om in staat te zijn om levenslang te blijven doorgroeien en open bloeien.

Life Model term: A en B Trauma’s

5. IDENTITEIT IN CHRISTUS

Hoewel we net als iedereen een thuis nodig hebben en net als iedereen het nodig hebben om leven te geven en ontvangen en net als iedereen het nodig hebben om te kunnen herstellen van dingen die fout gaan, mogen we individuen worden zoals niemand anders, uniek. Daarvoor hebben we het nodig om onze harten te leren kennen. Vanuit het hart dat Jezus ons geeft leren we onszelf kennen zoals God ons ziet én leren we God kennen.

Life Model term: met God’s ogen kijken naar jezelf

 five2thrive_5