Home » LIFE-Model Licentie

LIFE-Model Licentie

vlieger

Het LIFE-Model hanteert voor de trainingen van het programma Prepare4Joy een licentiesysteem. Hiermee wordt de kwaliteit van de trainingen gewaarborgd. Dit houdt ook in dat alleen licentiehouders het materiaal van de trainingen kunnen bestellen en gebruiken. Hieronder wordt aangegeven onder welke voorwaarden een licentie wordt afgegeven of verlengd.

  1. Licentiehouders hebben een opleiding gevolgd op het gebied van hulpverlening en/of pastoraat, dan wel kunnen een verklaring overleggen van het bestuur van hun kerkelijke gemeente dat zij worden geacht voldoende gekwalificeerd te zijn.
  2. Licentiehouders hebben deelgenomen aan het train-de-trainertraject waarin zij zelf de module hebben gevolgd, die zij nu als trainer willen geven.
  3. Licentiehouders organiseren hun trainingen onder het gezag van een kerkelijke gemeente, een zorginstelling, of stichting Prepare4Joy.
  4. Licentiehouders nemen deel aan de jaarlijkse Onderhoudsdag die door stichting Prepare4Joy wordt georganiseerd.

De stichting Prepare4Joy organiseert bij voldoende belangstelling een train-de-trainertraject om nieuwe trainers op te leiden. Belangstellenden kunnen zich via een email hiervoor aanmelden. Eenmaal per jaar wordt door de stichting een Onderhoudsdag georganiseerd, die is bedoeld om de expertise over en weer op peil te houden. Licentiehouders worden door de stichting voor deze dag uitgenodigd.

Licenties worden per module afgegeven en zijn één jaar geldig. Met Licentie 1 is iemand bevoegd om de training “Vreugde herstelt” te geven. Met Licentie 2 is iemand bevoegd om de training “Vreugde vormt” te geven. Met Licentie 3 is iemand bevoegd om de training “Vreugde verbindt” te geven. Een trainer die over alle drie de licenties beschikt, is bevoegd om het logo “LIFE-Model certified” te gebruiken. Wanneer een licentiehouder de jaarlijkse Onderhoudsdag bezoekt, wordt zijn licentie automatisch met één jaar verlengd.