Home » Henoch

Tag: Henoch

En Henoch wandelde met God… Wat betekent het om met Hem te wandelen?

Wat betekent het om met Hem te wandelen?

Geslachtsregisters zijn doorgaans geen ultiem voer voor predikanten, maar als je weet hoe je ernaar moet kijken, kun je er veel van leren. Bijvoorbeeld; er waren exact 10 generaties tussen Adam en de zondvloed. In de zevende generatie (het getal van perfectie of volheid) ontmoeten we Henoch.

Henoch is uniek. Elke andere opsomming in dit geslachtsregister eindigt met de woorden “en hij stierf”. Maar niet bij Henoch. Er wordt ons vertelt dat het einde van Henoch’s leven anders ging, omdat hij “met God wandelde”.

Een rekensommetje met behulp van dit geslachtsregister laat zien dat Henoch’s levenseinde plaatsvond net voor de zondvloed. God bespaarde hem het meemaken van alle ellende die de vernietiging van al het kwaad dat door de schepping werd verspreid, met zich meebracht. Henoch wordt ons voorgehouden als een rolmodel.

God wil blijkbaar zonen en dochter die met Hem wandelen

Hij verlangt naar een relatie met ons, niet naar perfectie. Dit kan zomaar tot verwarring leiden. God houdt niet alleen van ons als we alles onder controle hebben. Hij houdt op elk moment van ons en wil dat we met alles bij Hem komen.
We belijden onze zonden en ontvangen vergeving . We delen onze angsten en smeekbedes. We storten ons hart uit en onderwerpen ons aan zijn wijsheid en leiding voor ons leven.

Wandelen met God betekent ons leven delen met Hem – the good, the bad, and the ugly. Hij vindt het fijn om bij ons te zijn, zelfs op onze slechtste dag, omdat Hij weet dat we slechts stof zijn en dat we los van Hem niets kunnen doen.