Home » vreugde

Tag: vreugde

Vreugde als drijvende kracht

Vreugde als drijvende kracht in ons leven is iets waaraan veel christenen moeten wennen. De calvinistische traditie heeft over het algemeen meer op met begrippen als degelijkheid en deugdelijkheid. Daarin draait het om Gods eer en niet om ons eigen verlangen naar plezier en geluk. Vreugdevol genieten roept de associatie op met ‘vleselijke begeerten die voorkomen uit de verlokkingen van de zonde.’

Toch is er een niet onbelangrijke stroming in de theologie die het LIFE-Model ondersteunt ten aanzien van de centrale positie van vreugde. In de christelijke literatuur staat vooral John Piper bekend om zijn vele geschriften over dit thema. Hij noemt zichzelf een christelijke hedonist. Daarmee bedoelt hij dat God het meest wordt geëerd als wij onze diepste voldoening vinden in Hem. In de eerste plaats geeft hij daarmee aan dat het vreugdevol genieten inderdaad het centrum van ons bestaan moet zijn. Alles draait om positieve emoties, genot en vreugde. In de tweede plaats verbindt hij deze emoties met God. Het gaat er om dat wij onze vreugde in Hem vinden. Hoe moeten wij dit verstaan?

In het eerste hoofdstuk van zijn boek Verlangen naar God legt Piper uit dat God Zelf zijn diepste drijfveer heeft in vreugde. Een belangrijke tekst uit zijn betoog is Psalm 115:3: “Onze God is in de hemel, Hij doet wat hem behaagt.” Deze tekst zegt niet alleen dat God datgene doet wat Hem vreugde geeft, maar ook dat deze vreugde diep is geworteld in Zijn soevereiniteit. Er is niets, maar dan ook niets wat Zijn plannen kan belemmeren, ook het kwade niet. Zijn handelen is niet beperkt door de goede werken van de mens of de mooie kant van de natuur. Ook zonde en pijn hebben daarin hun plaats. Omdat God geen zonde kent, kan dit bij Hem alleen maar tot vreugde leiden als Hij haar beziet vanuit het perspectief van Zijn verlossingsplan dat bezig is zich te ontvouwen en in alle opzichten goed is. Vanuit deze invalshoek bezien, heeft het kwaad de functie om het goede te versterken en draagt het — hoe lelijk het op zichzelf ook is — uiteindelijk bij aan Zijn heerlijkheid. Dit betekent dat Gods vreugde wordt gevoed door de wetenschap dat Zijn heerlijkheid uiteindelijk alle kwaad zal uitbannen.

Als dit zo is, dan heeft het LIFE-Model met de beschrijving van vreugde als diepste drijfveer van het menselijk handelen een aspect te pakken waarin de mens zich volop beelddrager van zijn Schepper betoont. In Matteüs 13:44 vertelt Jezus ons waar het uiteindelijk op aan komt: “Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.” Dit is de vreugde waarom het gaat: de vreugde die ons vervult wanneer wij de heerlijkheid van het Koninkrijk ontdekken, en al het andere doet verbleken. Met het binnengaan in Zijn Koninkrijk komen wij in aanraking met Zijn heerlijkheid en beseffen we dat deze ons voorziet in alles wat we nodig hebben. Dit is wat Piper bedoelt met zijn oproep dat wij onze vreugde moeten vinden in Hem. De vreugde waarover het LIFE-Model spreekt, is een afgeleide van en een heenwijzing naar deze diepere vorm van vreugde en heeft — als het goed is — hier zijn wortels.

Ontspanning: belangrijker dan je denkt.

Herinner je een periode in je leven waarbij je in de greep was van zorg en angst? Een oppervlakkige ademhaling en een gespannen lichaam hielden je in hun greep. Je miste iets: de vaardigheid om je gedachten en je lichaam tot rust  te brengen. Deze vaardigheid kunnen we leren in het programma van Prepare4joy. Dit is de tweede vaardigheid; de vaardigheid van “tot rust komen” of van “Shalom”. De mogelijkheid om na zowel vrolijke en schokkende emoties terug te keren naar shalom is de sterkste voorspeller gebleken van levenslange geestelijke gezondheid.

Kenmerken van vaardigheid 2:

 • Legt de basis om relaties in evenwicht te houden;
 • Zorgt voor het vrijkomen van serotonine, zodat we onze relationele batterij weer kunnen opladen;
 • Gaat door met vaardigheid 1 om je lichaam en je geest te kalmeren.

Relaties vereisen een ritme van vreugde en rust.
Als het gaat om relationele vaardigheden, kan elke generatie alleen doorgeven wat ze hebben geleerd om te gebruiken. Als vaardigheden uitvallen doordat ze niet meer worden doorgegeven, levert dit ongewenste eigenschappen op.

De afwezigheid van vaardigheid 2 veroorzaakt:

 • Depressie
 • Vermoeidheid
 • Angst
 • Verslaving
 • ADHD/ADD
 • Gedragsproblemen
 • Persoonlijkheidsstoornis

Vaardigheid 2 is moeilijk te identificeren omdat vervangende patronen sociaal geaccepteerd zijn. We vervangen kalmeren en rust door BEEPS in de vorm van:

 • Druk zijn
 • Werk
 • Seks
 • Bezittingen
 • Voedsel

Door op een onnatuurlijke manier je emoties te kalmeren en de signalen voor rust te negeren creëren we spanning en chaos in de hersenen. De BEEPS vervangen het natuurlijke eb en vloed waar families op vertrouwen. We geven deze misvorming door en noemen het normaal.

Signalen die aangeven dat rust nodig is:

 • Er is weinig tot geen oogcontact
 • Er is sprake van extreme energieniveaus (laag of hoog)
 • Er is een gevoel van overweldigd worden
 • Gevoel van irritatie naar anderen
 • Uitputting

Methodes om rust in de praktijk te brengen:

 • Terugtrekken in de stilte (retraite)
 • Sabbat
 • Oefeningen doen die de geest kalmeert (ontspanningsoefeningen)

Vaardigheid 2 wordt het best geleerd door tijd door te brengen met mensen die tot rust zijn gekomen. Net als alle andere negentien vaardigheden wordt vaardigheid 2 ook relationeel overgedragen.
Na verloop van tijd zal eerder aangeleerd gedrag om te kalmeren worden vervangen door echte rust.

Rust is een geschenk dat we anderen geven. Als we deze vaardigheid demonstreren worden we experts in het herkennen van de behoefte aan rust. We geven anderen ook de vrijheid om te rusten. Rust is een van de meest productieve vaardigheden die we kunnen oefenen.

Altijd blij om bij je te zijn

Een vriend zei gisteren tegen mij “God is niet altijd grappig”. Ik dacht daarover na. Er waren genoeg momenten in mijn leven waarbij ik het eens was met deze overtuiging. Normaal gesproken als God niet grappig is, komt dit doordat ik middenin een gevecht in een pijnlijke situatie zit, waardoor ik lijden ervaar.

Het lijden kan betrekking hebben op degenen waar ik van hou. (of het nu gaat over ziekte, ongeluk, scheiding, verslaving of andere levenssituaties die mijn pad kruisen). Of het lijden heeft betrekking op mijzelf, mijn werk, mijn vriendschappen, relaties, mijn agenda, mijn gezondheid, mijn trots, mijn controle over iets dat gewoon niet lijkt te gaan zoals ik het had gepland. En God probeert me daardoor te laten groeien, maar ik vind het gewoon niet leuk.

Het maakt niet uit wat er aan de hand is, ik heb altijd een keuze om verbonden te blijven met God of om de verbinding te verbreken en rondjes te draaien in mijn eigen ellende. Als ik kies om met God verbonden te blijven, betekent het niet dat het lijden weg zal gaan. Het betekent niet dat de pijn meteen zal stoppen.

De betekenis die het wel heeft is dat ik er niet alleen in zit.

Vorig jaar ging ik drie weken lang naar “Joy” school. Het was een fantastische ervaring om te leren over de neurologie, psychologie en theologie van Vreugde. Onze hersenen zijn ingesteld voor vreugde en het is de sterkste kracht van onze hersenen.

Hoe definieer je vreugde? Blij zijn om bij je te zijn.

Als we ervaren dat iemand blij is om bij ons te zijn, is gebleken dat dit onze hersenen helpt om te groeien. Vreugde is relationeel. Vreugde is besmettelijk. Vreugde transformeert en verbetert ons immuunsysteem onder andere. God is altijd blij om bij me te zijn. Zelfs als ik onder pijn gebukt ga, me niet gedraag, verdrietig of boos ben, me schaam of bang ben. God schiep ons als relationele wezens in Zijn eigen beeld. We groeien in het leven door de interactie met God en andere mensen in liefdevolle relaties. Dat is vreugde. Alleen als we ervaren dat Hij altijd blij is om bij ons te zijn, worden we ons er bewust van dat God goed is. Het trefwoord hier is: ervaring.

Hoe kan ik met God verbonden blijven en zijn aanwezigheid ervaren? Door middel van dankbaarheid.

Dankbaarheid voelen brengt onze gedachten terug naar de relatie met God, zelfs al we middenin lijden zitten of onprettige gevoelens ervaren. Als we dankbaarheid oefenen met God, zullen onze hersenen zich herinneren hoe de verbinding met Hem was, waardoor het gemakkelijker wordt voor ons om de weg naar Hem terug te vinden. Leven in dankbaarheid en het beoefenen van dankbaarheid in goede tijden helpt ons om in staat te zijn dankbaarheid te oefenen in tijden van lijden. Dankbaarheid verdiept zich als ik realiseer dat alles, zelfs mijn volgende ademteug, een geschenk is van God.

“Dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.” (1 Tessalonicenzen 5:18).

Waar ben jij vandaag dankbaar voor? Vertel het God en luister naar zijn reactie. Schrijf het op en vertel het een vriend. Dit zal de vreugde in je laten groeien en het verspreiden onder anderen.