Zorgen wordt de nieuwe uitdaging!

Mijn vader is inmiddels vijfentachtig, maar nog steeds is hij regelmatig in de binnenstad van Dordrecht te vinden bij de kar van de Dordtse Evangelisatie. Folders uitdelen en mensen aanspreken. Soms mag hij zelfs met mensen bidden. Hij doet dit werk al tientallen jaren. Waarvoor hulde!

In de periode dat hij dit werk doet, is niet alleen de binnenstad van Dordrecht, maar heel onze samenleving ingrijpend veranderd. Geloven is meer en meer een activiteit geworden, waarmee je de ander niet lastigvalt. Geloven mag, zo lang dit maar achter de geraniums gebeurt. Of in de beslotenheid van een kerkgebouw. Alles mag, zolang we de ander maar niet niet lastigvallen.

Ook al probeert de samenleving het geloof in te perken, dit betekent nog niet dat geloven minder relevant is geworden. Integendeel, zou ik zelfs zeggen. Hoe meer mensen vervreemd raken van hun Schepper, hoe harder zij Hem nodig lijken te hebben. De samenleving verhardt en de tegenstelling tussen de sterke en de zwakke wordt steeds groter. De zorg wordt uitgehold, terwijl steeds meer mensen van die zorg afhankelijk worden.

Zou de kerk in de gaten hebben dat hier nieuwe mogelijkheden ontstaan om de blijdschap van het evangelie uit te dragen? Zou de kerk beseffen dat degenen die op straat niet meer aangesproken wensen te worden, wel open staan om geholpen te worden bij hun innerlijke nood?

Onlangs zag ik een documentaire over de Rotterdamse wijk Charlois. Hierin kwam aan de orde dat meer dan de helft van de inwoners te kennen had gegeven zich eenzaam te voelen. De rillingen liepen over mijn rug. Al deze mensen wonen zo dicht op elkaar en toch voelen zij zich eenzaam!

Ik denk dat zorgen de nieuwe uitdaging is voor de kerk. Of misschien moet ik zeggen: hernieuwde, omdat de meeste zorg in onze samenleving ooit door de kerk is geïnitieerd. Jaren geleden heeft de overheid in haar bravoure gemeend deze taak te moeten overnemen. Maar nu de last te zwaar wordt, is dit het eerste dat wordt losgelaten.

Hoe staat het met de vaardigheden van de kerk om te zorgen? Is zij hier en daar wat verleerd? Misschien kan Prepare4Joy helpen om de draad weer op te pakken.