Naar de Bijbelklas

Vanavond heb ik Sander van veertien naar de Bijbelklas gebracht. Dit is een wekelijkse bijeenkomst in onze kerk, waar tieners de grondbeginselen van het christelijk geloof meekrijgen. Centraal staan de Bijbelse geschiedenis en de hoofdthema’s van het christelijk geloof. In andere kerken duidt men deze activiteit vaak aan met het woord ‘catechisatie’. Maar doordat onze kerk geen catechismus kent en bewust de Bijbel centraal stelt, noemen wij deze lessen: ‘Bijbelklassen’.

Ik ben een groot voorstander van dit onderwijs. Veel kinderen krijgen deze informatie in het reguliere onderwijs niet meer mee. Zij kennen de Bijbelse geschiedenis niet en hebben al helemaal geen idee van Bijbelse ethiek. Wanneer zij volwassen worden en blijven geloven (wat in deze tijd al heel bijzonder is), is hun geloof vaak gebaseerd op een vaag gevoel, dat niet verder gaat dan: “God is liefde” en “Jezus is mijn vriend”. Door middel van Bijbelklassen probeert men een steviger fundament te leggen.

Toch blijf ik het gevoel houden dat veel kerken met en zonder Bijbelklassen een deel van het onderwijs laten liggen. Bij ons in de kerk wordt hierover wel gesproken, maar ik kan mij niet herinneren dat dit ooit is onderwezen. Hoe werkt het? Hoe hoort het? Wat wordt er van mij verwacht? Kennelijk gaat men ervan uit dat iedereen weet wat er wordt bedoeld en dit een plek in zijn eigen leven heeft gegeven. Heeft u enig idee waarover ik het heb? Ik heb het over ‘een levende relatie met God’.

Voor de meeste mensen is dit hetzelfde als ‘bidden’. Of ‘bidden en bijbellezen’. Maar als je dan doorvraagt, dan blijkt dit ‘bidden’ vaak weinig relationeel te zijn. Bidden is dan niet meer dan praten tegen God. Bijbellezen is niet meer dan lezen over God. Veel mensen kunnen zich niet voorstellen dat God ook wel eens iets tegen hen wil zeggen. Dat hij met hen een interactie wil aangaan. Een relatie wil hebben. Maar zoiets is voor hen ondenkbaar. Dergelijke dwaasheid kom je alleen in sektes tegen.

Het leeuwendeel van het onderwijs in de kerk spreekt de linkerhersenhelft aan. Weten. Daar is niets mis mee. Maar de mens is meer. Hij heeft ook een rechterhersenhelft. Ervaren. Deze kant is onderbelicht. Kunnen wij God, waarvan wij weten dat Hij bestaat, ook ervaren? Ja, dat kan! Voor iedereen dit wil leren hoe dit in zijn werk gaat, is er nu een nieuw soort onderwijs beschikbaar. Onderwijs dat de rechterhersenhelft aanspreekt. Weinig kennisoverdracht, veel oefening. Geen weten, maar kennen.

Ik ben van mening dat iedere kerk de training Vreugde vormt aan haar leden moet aanbieden.