Versmal het pastoraat niet!

Ingezonden artikel n.a.v. een bijdrage van Henk Stulp in het Nederlands Dagblad van 10 maart 2016.

Versmal het pastoraat niet!

In het ND van 10 maart j.l. houdt Henk Stulp een pleidooi voor het scheiden van therapie en pastoraat. “Het zijn twee soorten van praktijken, met verschillende doelstellingen, verschillende gereedschappen en verschillende waarden.” Maar is dit zo?

Doet hij het pastoraat niet te kort als hij zegt, dat dit gaat om het begeleiden van de mens in z’n zoektocht naar en omgang met God? De Amerikaanse neurotheoloog dr. E. James Wilder spreekt in dit verband over het begrip ‘geestelijke volwassenheid’ dat voor hem veel ruimer is dan alleen het geestelijke leven. Geestelijke volwassenheid verwijst volgens hem naar het proces waarin iemand zich ontwikkelt tot de mens die God in gedachten had, toen Hij hem het leven gaf. Daartoe rekent hij niet alleen de relatie met God, maar ook de relatie met anderen en het ontwikkelen van een christelijk karakter. Wat valt hier niet onder?

Betekent dit dan dat de kerk een therapeutische gemeenschap zou moeten zijn? Die kant wil dr. Wilder niet uit. Hij is de laatste die het probleem centraal wil stellen. In plaats daarvan zou de kerk een gemeenschap moeten zijn, waar mensen een transformatie ondergaan, die hen meer op Jezus doen lijken. Hij ziet ‘vreugde’ als sleutel om zo’n gemeenschap te creëren.

Op 28 mei wordt tijdens een studiedag bij het Evangelisch College in Zwijndrecht zijn nieuwe boek aangeboden: Vreugde begint! In dit boek worden eeuwenoude Bijbelse principes gecombineerd met recente neurologische ontdekkingen. Zie: prepare4joy.nl.

Martien Jan de Haan is coördinator bij stichting Prepare4Joy