Even geen activiteiten…

Beste nieuwsbrieflezer,

Zoals u misschien al hebt gemerkt is het al een tijd stil rondom Prepare4Joy. Dit heeft te maken met persoonlijke ontwikkelingen bij de individuele leden van het bestuur, waardoor wij helaas niet meer voldoende tijd hebben om ons in te zetten voor dit mooie werk. De individuele bestuursleden zijn nog steeds enthousiast over de benadering en proberen die in eigen kring in te zetten, op dit moment komen we niet verder dan dit.

Wij houden de website in de lucht voor de artikelen, blijven ook via de website beschikbaar voor vragen. Misschien komt Prepare4Joy in de toekomst weer hernieuwd tot bloei.

Wij hopen dat u veel steun hebt ontvangen door de trainingen, en dat nog steeds doet door de boeken en artikelen die over het Life Model en de Immanuel Approach beschikbaar zijn.

Wij bedanken Elly van den Berg hartelijk voor haar inspanningen voor de stichting, ze is afgezwaaid als bestuurslid.

U zult dus de komende tijd ook geen nieuwsbrieven meer van ons ontvangen, als u ingeschreven blijft zullen we u bij een mogelijke herstart weer informeren.

Voor vragen zijn wij beschikbaar,

En met een vreugdevolle groet,

Johan Konstapel en Inez de Haan, bestuursleden Prepare4Joy