Nieuwsbrief juni 2017

---

Train de trainer

In januari 2017 hebben we 2 geweldige “Vreugde Versterkt” dagen beleefd. Graag willen we nogmaals de komende ingeplande activiteiten onder je aandacht brengen. Komend jaar gaan wij de twee cursussen ‘Vreugde herstelt’ en ‘Vreugde vormt’ opnieuw als train-de-trainer cursus aanbieden. Deze cursussen worden gesplitst in twee keer twee dagen, zodat je rustig de tijd hebt de stof te laten dalen.

---

Stap 3: hier inhoud plaatsen

Versleep text, berichten, dividers.. Kijk aan de rechterzijde.

U kunt zelfs social bookmarks gebruiken, zoals deze:

---

Met hartelijke groet,

Stichting Prepare4Joy