8 mei 2017

Giften

Giften zijn van harte welkom. Ze zullen worden gebruikt voor het verder uitdragen van het LIFE-Model. U kunt uw gift overmaken op

NL96 INGB 0007 9042 77 ten name van Stichting Prepare4Joy.