28 april 2017

Trainingen

Het programma Prepare4Joy bestaat uit vier onderdelen. Deze zijn onderling met elkaar verbonden, maar kunnen ook los van elkaar worden gebruikt. Alleen in hun samenhang kan men het resultaat bereiken, dat hierboven wordt omschreven, maar de praktijk leert dat veel mensen al erg gebaat zijn bij een enkel onderdeel.

VREUGDE BEGINT [boek]

Dit boek is niet bedoeld om met opgetrokken knieën bij de open haard te lezen, ook al is het wel goed om zo te beginnen. De werkelijke kracht van dit boek wordt pas merkbaar wanneer men samen met anderen de oefeningen gaat doen, die aan de hoofdstukken zijn toegevoegd. Men leert zo om elkaars vreugde te versterken en Gods aanwezigheid te ervaren.

VREUGDE BEGINT kan daarom niet los worden gezien van een VREUGDE-BEGINTGROEP. Zo’n groep kan worden gestart door een enthousiaste lezer die zijn vrienden en bekenden uitnodigt om mee te doen, maar ook door een kerk of gemeente die het kringenwerk een (andere) invulling wil geven.

Mensen die met een VREUGDE-BEGINTGROEP willen starten, worden uitgenodigd dit bij ons te melden, zodat wij op deze website kunnen melden WAAR en WANNEER deze groep van start gaat en HOE men zich hiervoor kan aanmelden.

VREUGDE HERSTELT [training]

Deze training is bedoeld voor mensen die aan een VREUGDE-BEGINTGROEP hebben deelgenomen en van zichzelf vinden dat zij een dieper herstel nodig hebben. Er wordt meer aandacht besteed aan trauma’s die ervoor zorgen dat vreugde wordt uitgedoofd, en men op zoek gaat naar iets dat dit kan vervangen. Alleen authentieke vreugde geeft herstel. Oefeningen helpen de weg naar vreugde en herstel terug te vinden.

VREUGDE VORMT [training]

Deze training is bedoeld voor mensen die aan een VREUGDE-BEGINTGROEP hebben deelgenomen en het verlangen hebben om te werken aan een diepere relatie met God. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij het ervaren van Gods aanwezigheid en leren om door Zijn ogen naar jezelf en je omgeving te kijken.

VREUGDE VERBINDT [training]

Deze training is bedoeld voor mensen die aan een van de andere trainingen hebben deelgenomen en hun relationele vaardigheden willen aanvullen en versterken. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de negentien relationele hersenvaardigheden die volgens het LIFE-Model aangeleerd moeten worden om te kunnen doorgroeien naar de mens zoals God ons heeft bedoeld. Uiteraard blijft iedereen in dit leven altijd een ‘discipel’.

In tegenstelling tot de VREUGDE-BEGINTGROEP kan niet iedereen zomaar met een training starten. Het geven van deze trainingen is voorbehouden aan een gecertificeerd trainer die eerst zelf het hele traject heeft doorlopen. Belangstellenden (individuen, groepen en kerken) kunnen zich via deze website aanmelden. Hier wordt ook een overzicht bijgehouden WAAR en WANNEER welke training wordt aangeboden.

Andere hulpmiddelen

Het programma Prepare4Joy vormt het hart van het LIFE-Model. Met behulp van het basisboek en deze drie trainingsmodulen zetten mensen een veranderingsproces in gang, dat henzelf en hun gemeenschap veel vreugde brengt en zorgt voor een verdieping in hun relatie met God en met elkaar. Omdat sommigen het verlangen hadden om de visie van het LIFE-Model beter te leren kennen, heeft het LIFE-Model een aantal aanvullende publicaties geschreven, waarvan een deel in het Nederlands is vertaald. Deze producten zijn verkrijgbaar in onze webwinkel.

Leven naar Gods plan

Dit boekje is een inleiding op het LIFE-Model. Er wordt gesproken over: groei, herstel, geborgenheid, hart & vlees, en Gods plan met ons leven. Warm aanbevolen voor iedereen die met het LIFE-Model wil kennismaken.

Met vreugde man zijn

Dit boek is het standaardwerk over de ontwikkeling van de mens tot volwassenheid. In het boek worden de vijf fasen van volwassenheid behandeld. Er wordt duidelijk aangegeven welke vaardigheid in welke levensfase moet zijn aangeleerd, zodat de lezer zichzelf een beeld kan vormen of en zo ja waar zich in zijn leven hiaten bevinden.

De rode draak verslagen

Dit boek besteedt aandacht aan het thema ‘liefdevolle gemeenschap’. Uitgangspunt is dat een mens pas echt tot herstel kan komen wanneer hij deel uitmaakt van een gemeenschap die hem liefdevol bejegent en in zijn behoefte voorziet. Hier wordt de kern geraakt van wat het is om kerk of gemeente te zijn. Het is een krachtig, indringend en hoogst actueel boek.